Croeso

Rydym yn credu y gall tai cymdeithasol a dylent ddarparu porth er y gall pobl sy'n dioddef cam-drin gael cymorth, gan eu galluogi i gyflawni mwy o annibyniaeth, gwell gwydnwch a bywyd yn rhydd o ofn.

Darllenwch wyam y prosiect

Our Partners

What our tenants tell us

  • ‘staff were great, they responded quickly’

  • Having one member of staff to deal with – ‘really makes a difference’